Kinderwerk VBG Nehemia

 

Het kinderwerk van VBG Nehemia biedt iedere zondagochtend een programma aan alle kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar) en er is crèche en peuteropvang voor de allerkleinsten.

 

Alle kinderen worden bij binnenkomst welkom geheten en ingeschreven. Hierna gaan de kinderen naar de kerkzaal om het eerste gedeelte van de samenkomst mee te kunnen maken. Ook baby’s en peuters zijn dan van harte welkom, maar zij mogen ook gelijk bij binnenkomst al naar hun eigen opvang indien u dit prettiger vindt.

 

Na het zingen van het kinderlied verlaten de kinderen o.l.v. de kinderwerkers de kerkzaal om naar hun eigen kinderdiensten te gaan.

 

Dit is tevens het moment waarop u als ouder(s) uw baby en/of peuter naar de opvang kunt brengen.Logo Kinderwerk ingekleurd groot

 

Crèche

In de crèche worden kinderen van 0-12 ½ jaar verzorgd en kunnen ze in een rustige omgeving spelen en slapen.

 

 

Peuteropvang

Voor de kinderen van 2 ½ - 4 jaar is een programma met een kort Bijbelverhaal, een knutselwerkje en worden er liedjes gezongen. Tussendoor is er natuurlijk nog tijd om heerlijk samen te spelen. De peuters blijven bij de opvang tot u hem/ haar weer ophaalt.

 

Zondagsschool

Bij het kinderwerk willen we de kinderen vertellen van Jezus en van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan (Psalm 78:4)

 

Zodat ze een keuze maken voor Jezus en opgroeien als beelddragers voor Hem.

 

De kinderen komen samen in drie grote groepen:

  • Onderbouw - Groep 1 & 2
  • Middenbouw- Groep 3,4 & 5
  • Bovenbouw- Groep 6,7 & 8

Na zingen, bidden, spel en het Bijbelverhaal gaan deze grote groepen uiteen in kleine groepjes.

 

In de kleine groep is het tijd voor limonade en wat lekkers. Afsluitend is er een activiteit waarin de kinderen het thema spelenderwijs verwerken door bijvoorbeeld een spel, knutselwerkje, gesprek of op een andere creatieve manier.

 

Ook zijn deze kleine groepen bedoeld om elkaar beter te leren kennen, elkaar accepteren, liefde geven, vreugde en verdriet delen. We willen dat de kinderen ontdekken met welke talenten God hun geschapen heeft en hoe ze anderen daarmee kunnen dienen en opbouwen.

 

Zomervakantie

In de zomerperiode is er voor alle basisschoolgroepen een speciaal ‘zomerkids’ programma. De crèche en peuteropvang gaan ook gewoon door in deze periode.