Gebedswerk in Vrije Baptistengemeente Nehemia

Gebedswerk1Er wordt vaak gezegd: “Gebed is de motor van de gemeente”. Daarom worden alle vergaderingen, of het nu met beleid of met toerusting te maken heeft, ingekaderd in gebed.

En om het gebedswerk te stimuleren worden er binnen de gemeente een paar gezamenlijke gebedsmomenten georganiseerd:

Iedere zondagochtend vanaf 9.00 uur wordt er, in een van de zalen van De Poort gebeden voor de ouderen en de zieken in de gemeente, die de samenkomst niet kunnen bijwonen, maar ook voor het hele gebeuren in de zondagsdienst, zoals crèche, zondagsschool, zangleiding enz. en voor de gasten van die morgen.

Iedere zondag is er een bidstond van 19.00 tot 19.45 uur in De Poort.

Na elke kerkdienst zijn er enkele nazorgers beschikbaar om mee te praten of om samen te bidden.

Al vele jaren wordt er, in samenwerking met zes andere kerken in Dokkum, georganiseerd:
- de “Week van Gebed” in de derde week van januari;
- de “Nacht van Gebed” voor de lijdende kerk op de vrijdag na Pinksteren.

Gebed is niet alleen de motor van de gemeente, maar is nog veel meer de persoonlijke verbindingslijn met God, waardoor de relatie met onze Heer en Redder krachtig wordt en blijft.