SEND!!!Wat is dat?

Straat

Evangelisatie

Nehemia

Dokkum

De grote dag van de Heere zal komen! 2 Petrus3:15(Het Boek)

En vergeet nooit waarom Hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden.Onze goede broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken naar de wijsheid die God hem gegeven heeft.

Deze tekst is onze missie, God wacht met zijn Koninkrijk, Hij geeft ons de tijd om deze missie te vervullen. Paulus preekte over het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus.   Jezus geeft herhaaldelijk de opdracht om het Koninkrijk van God te verkondigen.De opdracht om discipelen te zijn hebben wij in Mattheüs28:18 allemaal gekregen en daar willen wij graag aan meedoen.

Sinds 2008 hebben we deze werkgroep binnen de evangelisatie commissie opgericht. Straat Evangelisatie Nehemia Dokkum. Met deze werkgroep: “SEND” doen we acties zoals bijvoorbeeld de onderstaande:

We hebben met Valentijnsdag (2010 en 2011) liefdesbrieven uitgedeeld met hartensnoepjes in de binnenstad van Dokkum.Op de liefdesbrief stond de tekst uit Johannes3:16. Een prachtige actie die vooral de jongeren erg aansprak. Ze bleven staan om even te praten en waren positief over de actie. Op het moment van het gesprek merken wij altijd dat God ons de vrijmoedigheid geeft om over Hem te spreken.

Niets is voor ons zo belangrijk dan het uit delen van wat wij al ontvangen hebben, Het Koninkrijk van God! Door Jezus is het Koninkrijk van God toegankelijk geworden voor iedereen! Wij gaan de straat op, wil je mee? Laat het ons weten!

Saapke Lemke, Rennie van der Veen, Johan en Christine van der Meulen, Wietske Verbeek, Hessel Hiddema.